Himno ng San Mateo


 

Himno ng San Mateo
Mabuhay ka o bayan ko
itanghal ang banal na ngalan
mo
bayan kong minamahal
San Mateo ngalan banal
mabuhay ka o bayan ko
tangi ka’t pinagpalang totoo
sa lipon ng mga bayan
nitong lalawigang rizal
bayan nami’y gunitaw
sa payapang pamumuhay
payak may marangal
               
Ang buhay ng mamamayan
sinagin at matatanto
tunay na kaligayahan
lupa niya’y walang sawa ng
kumalinga at umang dukha
sa anak na laging handa
una’t bisig sa paggawa
Kaya’t dito sa aming bayan
bawat isa ay may pangarap
kalasag at tiyaga’t sipag
upang buhay ay umunlad
Kalasag at tiyaga’t sipag
upang buhay ay umunlad

dd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *