Donation Box

SmartMoney Donation

We Accept Any Amount of your Donations

Kindly send to 5299-6727-8274-2121

Ang inyo pong Donasyon ay makakatulong upang mapanatili ang aming serbisyo sa inyo

 

 

Maraming salamat po

Bitcoin Donation

We Accept Any Amount of your Donations

Kindly send to bitcoin wallet 3MPCqtwoqnELAHHR4oL9r58Hb44PPbmqPE

Ang inyo pong Donasyon ay makakatulong upang mapanatili ang aming serbisyo sa inyo

Maraming salamat po

Paypal Donation

We Accept Any Amount of your Donations

Kindly send to


Ang inyo pong Donasyon ay makakatulong upang mapanatili ang aming serbisyo sa inyo

Maraming salamat po