cultural events in the Philippines

cultural events in the Philippines. you can download ready to print Microsoft word documents. just click download link below to download. ready to print .docs click Download here click skip add to redirect to download link. https://drive.google.com/open?id=1_4S-75VQkyZ_v4LVNiWvQTtExE6FsCb1-TO39EMO0GY cultural events in the Philippines more    

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa (Andress Bonifacio) Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita’t buhay na limbag at titik ng isang katauhan ito’y namamasid. Banal na pag-ibig pag ikaw …

Himno ng San Mateo

  Himno ng San Mateo Mabuhay ka o bayan ko itanghal ang banal na ngalan mo bayan kong minamahal San Mateo ngalan banal mabuhay ka o bayan ko tangi ka’t pinagpalang totoo sa lipon ng mga bayan nitong lalawigang rizal bayan nami’y gunitaw sa payapang pamumuhay payak may marangal                 Ang buhay ng mamamayan sinagin …

Internal organs

Internal organs Project In Science Internal Organs   Stomach The stomach is a muscular, hollow organ in the gastrointestinal tract of humans and many other animals, including several invertebrates. The stomach has a dilated structure and functions as a vital digestive organ. In the digestive system the stomach is involved in the second phase of …

Ang Bahagi ng Ating Mata.

Ang Bahagi ng Ating Mata. Ciliary Muscle – Ito ang tumutulong sa lente upang magbago ang korte ng lente para sa ating malay at malapit na pagtingin. Conjuctiva – isang manipis na layer, na maihahatintulad sa plastic cover. Ang mga cells nito ang naglalavas ng mucous na tumutulong upang hindi matuyo ang ating mga mata. Crystalline Lens – …

Life-Cycle of a Frog

Life-Cycle of a Frog The frog eggs will hatch within 3-25 days, depending on the species and water temperature. They will hatch faster if the water is warmer. Colder temperatures will slow down the hatching process. Eggs vary in size, colors and shapes with different species. The eggs are usually covered with a jellylike substance …

Polo shirts printing

Get this polo shirt for only 300ph just add shipping fee free shipping for 10pcs and up Personalized Polo Shirts Available for orders Vynil Prints We accept bulk order prints personalized t-shirts available for orders we print mugs calling card  PVC id card give away Invitation card Free layout design for bulk orders FOR ORDERS …

Prints Pictures in T-shirts

Prints Pictures in T-shirts We print PICTURES on tshirts for only 250php we ship all over PHILIPPINES free shipping for morethan 10pcs Prints Pictures in T-shirts personalized t-shirts available for orders we print mugs calling card  PVC id card give aways Invitation card Free layout design for bulk orders FOR ORDERS give us a shout …